Trị giá tính thuế TSCĐ chuyển giao của DNCX

Trị giá tính thuế: TSCĐ chuyển giao cả DNCX một cách rõ ràng, xem xét một trường hợp cụ thẻ sau:

Công ty B là DNCX 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, hiện nay công ty  A (DNCX tại KCN VSIP I Thuận An, Bình Dương) muốn chuyển nhượng một số công cụ dụng cụ và trang thiết bị tạo tài sản của DNCX cho chúng tôi. Trong danh sách chuyển nhượng đó thì có một số là mới nhập về trong năm 2017 và một số được nhập về trước đây với loại hình E13 của công ty A. Vậy nếu Công ty A bán cho công ty B để tạo tài sản cố định thì chúng tôi áp giá trị của tài sản đó như thế nào và loại hình xuất – nhập khẩu là loại hình gì? Trị giá tính thuế

1./ Trị giá tính thuế

Căn cứ điểm b, khoản 2 điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong một số trường hợp đặc biệt:

“2. Hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế:

     … b) Hàng hóa nhập khẩu khác: Trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này”.

Như vậy, trị giá khai báo đối với hàng hoá nhập khẩu của DNCX, sau đó thay đổi mục đích sử dụng là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng … như hướng dẫn trên

2./ Về thủ tục hải quan

Căn cứ khoản 1 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, hàng hóa mua bán giữa các doanh nghiệp chế xuất với nhau, DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.

a/ Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá.

b/ Trường hợp lựa chọn làm thủ tục hải quan, Công ty thực hiện theo Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, Công ty A (DNCX tại KCN VSIP I Thuận An, Bình Dương) đăng ký tờ khai theo loại hình xuất khẩu (B13), doanh nghiệp chế xuất công ty B mua hàng sẽ làm thủ tục nhập khẩu theo loại hình tương ứng (E13) nếu nhập khẩu để tạo tài sản cố định và nhập khẩu theo loại hình (A12) nếu là công cụ dụng cụ chưa đủ điều kiện tạo tài sản cố định về trị giá tài sản. Trị giá tính thuế

 

Căn cứ vào nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc,  quí khách hàng liên hệ trực tiếp với Vinalines Logistics để được tư vấn thủ tục Trị giá tính thuế

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48     Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:

Mr. Việt Anh: 0989 008 989 –  nguyenvietanh@vnll.vn    
Ms. Ha   : 0983.740.379 –  dvha@vinalineslogistics.com.vn

trị giá tính thuế

( St & Bt – Vnll 03 – )