Team Building 2016

Tổng hợp Team Building 2016 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam tại VinPearl Halong

Phần 1

Phần 2: Xin comment ý kiến ở bên dưới

Phần 3: Xin comment ý kiến ở bên dưới

Phần 4:Xin comment ý kiến ở bên dưới

Phần 5:Xin comment ý kiến ở bên dưới

……