LOGISTICS XANH

Trách nhiệm xã hội – Logistics Xanh

Lợi ích của Logistics xanh:

+ Lợi ích  kinh tế: tiết kiệm từ giảm chi phí năng lượng, hạn chế lãng phí tăng giá tri thương hiệu.
+ Lợi ích xã hội: giảm lãng phí nguyên vật liệu thô, giảm khí thải tạo môi trường sống bền vững.

Logistics Xanh giúp:

+ Tối đa hóa địa điểm và thời gian
+ Hiệu quả kinh tế gắn liền với môi trường và xã hội

Với trách nhiệm về môi trường và xã hội công ty áp dụng các biện pháp và thực thi nó từ việc hình thành ý thức tư duy trong mỗi cán bộ công nhân viên và đầu tư cải tiến hệ thống sao cho tối ưu.

Logistics xanh chính là xu hướng tất yếu. Và chúng tôi đã nhanh chóng áp dụng.

Quản lí và vận hành

Phương thức vận tải xanh hơn nhờ: sử dụng nhiều phương thức vận tải ( vận tải đa phương thức) , sử dụng phương tiện vận tải xanh;

Vận tải bằng đường thủy tạo ra lượng khí thải thấp hơn 4-5 lần, đường sắt thấp hơn 7-8 lần so với đường bộ.

Thiết kế hệ thống kho bãi sử dụng năng lượng hiệu quả, khai thác năng lượng xanh, thiết kế công trình bền vững, đạt tiêu chuẩn DTM.

Ứng dụng logistics ngược nhằm tạo chi phí thấp, tận dụng tối đa nguyên liệu, đảm bảo xử lí tốt hàng hóa khi khách hàng trả lại và giảm thiểu rác thải. Logistics ngược tốt chính là không có sự thu hồi.

Chúng tôi vui mừng áp dụng logistics xanh! Điều đó đem lại cho quý vị khách hàng và đối tác lợi ích tối đa.