Thiết bị y tế phải xin giấy phép nhập khẩu

Thiết bị y tế phải xin giấy phép nhập khẩu Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị bao gồm cả dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy […]