Thủ tục nhập khẩu sơn

Thủ tục nhập khẩu sơn đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu sơn
Thủ tục nhập khẩu sơn

Căn cứ pháp lý – Thủ tục nhập khẩu sơn

 • căn cứ thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thủ tục nhập khẩu sơn:

Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu – Thủ tục nhập khẩu sơn

 • Đơn đăng ký xin giấy phép nhập khẩu
 • Hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng: 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân)
 • Hóa đơn thương mại
 • Tín dụng thư (L/C) hoặc chứng từ thanh toán hoặc Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
 • Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng

Thuế nhập khẩu sơn – Thủ tục nhập khẩu sơn

 • Về thuế nhập khẩu – Thủ tục nhập khẩu sơn
  Để xác định thuế suất thuế nhập khẩu, cần căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06  quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp cho hàng hóa. Trên cơ sở mã HS hàng hóa trên, xác định được thuế suất thuế nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
 • Về thuế giá trị gia tăng – Thủ tục nhập khẩu sơn
  Thực hiện theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2013 Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/92013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị giă tăng.
 • Lệ phí hải quan – Thủ tục nhập khẩu sơn
  Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan
 • Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu sơn xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
  Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com