Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa

Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa
Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa

Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa

Căn cứ theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP, mặt hàng này không bị cấm hay hay hạn chế nhập khẩu, do đó chủ hàng được nhập khẩu như hàng thông thường.

Về mặt kiểm tra chuyên ngành: bình cứu hỏa thuộc Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (Thông tư 14/TT-BCA). Do đó, khi làm thủ tục nhập khẩu bình chữa cháy, chủ hàng phải đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu.

Ngoài ra, hàng hóa của doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành.
Cụ thế:
Tại Phụ lục 4 Phân nhóm thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng Ban hành kèm theo Quyết định số 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Thươnh binh và xã hội Ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thì Bình chịu áp lực (bình, bể, thùng, chai chứa khí, nồi hơi đun bằng điện) thuộc Danh mục trên.
– Cũng tại Quyết định số 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH nêu trên quy định Căn cứ kiểm tra (đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường):

  • TCVN 6008:1995
  • TCVN 6153:1996 đến TCVN 6156:1996
  • TCVN 6290:1997
  • TCVN 6291:1997
  • TCVN 6292:1997
  • TCVN 6294:1997
  • TCVN 6295:1997

Và Tổ chức kiểm tra:

  • + Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1, 2, 3- Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
  • + Các Tổ chức kiểm tra; Tổ chức kiểm tra khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

Về thuế nhập khẩu bình cứu hỏa – Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa

Tham khảo thông tư 182/2015/TT-BTC Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định Biểu thuế XK theo danh mục mặt hàng chịu thuế và Biểu thuế NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế được ban hành ngày 16/11/2015.

Về mã HS bình cứu hỏa – Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa

Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào các tài liệu kỹ thuật, tính chất và thành phần cấu tạo của hàng hóa thực tế nhập khẩu.

Bình cứu hỏa đã nạp 4 Kg bột ABC ( EED 4), hàng mới 100%

Mã hs áp dụng  

Bình cứu hỏa đã nạp 5 Kg khí CO2 ( EEC 5e1), hàng mới 100%

Mã hs áp dụng  

Bình cứu hỏa đã nạp 9 Kg bột ABC ( EED9 KG), hàng mới 100%

Mã hs áp dụng  

Bình cứu hỏa đã nạp 2 Kg khí C02 ( EEC 2), hàng mới 100%

Mã hs áp dụng  

Bình cứu hỏa đã nạp 50 Kg khí bột ABC ( TPM50), hàng mới 100%

Mã hs áp dụng  

Bình Cứu hỏa sử dụng trên ô tô

Mã hs áp dụng  

Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục hải quan xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC

Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com