Quy trình thủ tục hải quan theo phân luồng

Dù là hàng nhập hay xuất, dù khai theo loại hình gì, khai ở chi cục nào ở Việt Nam thì quy trình cơ bản sau khi tờ khai phân luồng sẽ như sau – Quy trình thủ tục hải quan theo phân luồng:

Quy trình thủ tục hải quan theo phân luồng
Quy trình thủ tục hải quan theo phân luồng

LUỒNG XANH – Quy trình thủ tục hải quan theo phân luồng

=> Truyền tờ khai hải quan điện tử được trả về luồng xanh.

=> Tiến hành nộp thuế (nếu có)

=> Tờ khai sẽ được thông quan trên mạng

=> In tờ khai và thanh lý lấy hàng (hàng nhập) hoặc xuất hàng (hàng xuất) tại cảng.

Chú ý: sau khi nộp thuế xong, phải mất một khoảng thời gian để tiền vào tài khoản hải quan thì tờ khai mới lấy được thông quan. Thời gian có thể kéo dài 1 giờ, 1 buổi, 1 ngày, hoặc nhiều ngày… tùy theo sự ổn định của mạng hải quan. Nếu muốn nhanh các bạn mang tờ khai và giấy nộp tiền ra nhờ hải quan tại chi cục nhập tiền thuế vào và lấy thông quan. Tuy nhiên, đôi khi hải quan có nghi vấn trên tờ khai luồng xanh sẽ chuyển luồng vàng hoặc đỏ.

LUỒNG VÀNG – Quy trình thủ tục hải quan theo phân luồng

=> Sau khi nhận phân luồng vàng

=> Xuất trình hồ sơ hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu

=> Hải quan kiểm tra hồ sơ và tiến hành thông quan nếu phù hợp và đã nộp thuế.

=> Nếu có dấu hiệu vi phạm hoặc nghi ngờ hải quan sẽ chuyển sang luồng đỏ để kiểm tra thực tế hàng hóa. Sau đó thông quan nếu không vi phạm.

=> In tờ khai và thanh lý lấy hàng (hàng nhập) hoặc xuất hàng (hàng xuất) tại cảng.

LUỒNG ĐỎ – Quy trình thủ tục hải quan theo phân luồng

=> Sau khi nhận phân luồng đỏ

=> Xuất trình hồ sơ hải quan và hàng hóa để hải quan kiểm tra thực tế.

=> Hải quan thông quan nếu không có vi phạm và đã nộp thuế.

=> In tờ khai và thanh lý lấy hàng (hàng nhập) hoặc xuất hàng (hàng xuất) tại cảng.

Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục hải quan xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC

Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com