Thông báo chốt danh sách cổ đông 2021

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!