Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Kính gửi: Quý Cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!