Thông báo miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với Phó tổng Giám đốc

Kính gửi quý cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin thông báo tới Quý cổ đông về việc miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với Phó tổng giám đốc.
Đề nghị xem trong file đính kèm.