Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc 2021

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin thông báo tới quý Cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!