Kết quả Đại hội Cổ đông 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xiin gửi tới Quý cổ đông kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 Đề nghị xem trong file đính kèm
Trân trọng cảm ơn!