Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Sáng ngày 15/06/2017, tại số 1 Đào Duy Anh, tòa nhà Ocean Park, công ty CP Vinalines Logistics đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

Tham dự Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó TGĐ Tổng Công ty Hàng hải VN, Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam cùng Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, quý vị cổ đông cùng đại diện CBNV Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam.
Thay mặt Ban điều hành ông Mai Lê Lợi – Tổng giám đốc công ty cho biết: “Năm 2016 đã ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của toàn thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty; dần khẳng định được vai trò của mình trong mảng dịch vụ logistics, xây dựng mạng lưới hoạt động tại các thị trường lớn trong nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh,.. và tại các cửa ngõ thông thương như Lào Cai, Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng….; tiếp tục triển khai mở rộng thị trường quốc tế: Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia… Công ty tiếp tục tập trung chiến lược vào phát triển 5 mảng dịch vụ thế mạnh đó là: Dịch vụ Logistics & vận tải đường sắt; Dịch vụ Tạm nhập tái xuất & kho ngoại quan; Hoạt động đội xe container; Dịch vụ Đại lý hãng tàu, CCL; Khai thác thiết bị, cho thuê kho bãi

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 ông Mai Lê Lợi – Tổng giám đốc công ty báo cáo: năm 2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.445 tỷ đồng, đạt 170,29% so với kế hoạch; trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 16.861 tỷ đồng, tỉ lệ thực hiện đạt 105,38% so với kế hoạch. Năm 2017, Công ty CP Vinalines Logistics Việt nam sẽ nỗ lực hoàn thành các kế hoạch: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt khoảng 3.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế khoảng 17 tỷ đồng;

Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề:

  • Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2016; Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển 2017;
  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
  • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
  • Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017;
  • Tờ trình về việc thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán 2017;
  • Tờ trình đề xuất số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Về việc chia cổ tức, công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam thực hiện chia cổ tức năm 2016 là 7%. Phương án chia cổ tức này, công ty xét trên hiệu quả hoạt động và cân bằng các lợi ích (cổ đông, người lao động, công ty Vinalines Logistics Việt nam và xã hội), để tạo nên sự phát triển hài hòa và vững mạnh của các bên.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Một số hình ảnh cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2017: