Báo cáo tài chính Quý I 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Cty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Xin vui lòng tải file đính kèm 201704201612KeToan

Trân trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *