Danh sách trich ngang ứng viên HĐQT 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Cty CP Vinalines Logistics Viêt Nam

Nội dung trích ngang xin vui lòng tải file đính kèm

201706141703

201706141712