Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Sáng ngày 15/06/2018, tại số 1 Đào Duy Anh, tòa nhà Ocean Park, công ty CP Vinalines Logistics đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

Tham dự Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó TGĐ Tổng Công ty Hàng hải VN, Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam cùng Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, quý vị cổ đông cùng đại diện CBNV Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam.
Thay mặt Ban điều hành ông Mai Lê Lợi – Tổng giám đốc công ty cho biết: “Năm 2017 là một năm nhiều khó khăn và thử thách đối với nghành dịch vụ logistics nhưng với quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, tập thể CBNV công ty  đã  nỗ lực hết mình, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành kế hoạch. Với định hướng phát triển trung và dài hạn, VNLL đã và đang xây dựng mạng lưới hoạt động tại các thị trường lớn trong nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh,.. và tại các cửa ngõ thông thương như Lào Cai, Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng….; tiếp tục triển khai mở rộng thị trường quốc tế: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Campuchia… Công ty tiếp tục tập trung chiến lược vào phát triển 5 mảng dịch vụ thế mạnh đó là: Dịch vụ Logistics & vận tải đường sắt; Dịch vụ Tạm nhập tái xuất & kho ngoại quan; Hoạt động đội xe container; Dịch vụ Đại lý hãng tàu, CCL; Khai thác thiết bị, cho thuê kho bãi

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 ông Mai Lê Lợi – Tổng giám đốc công ty báo cáo: năm 2017, doanh thu đạt 3.288 tỷ đồng, đạt 109,61% so với kế hoạch; trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 19,87 tỷ đồng, tỉ lệ thực hiện đạt 116,9% so với kế hoạch. Năm 2018, Công ty CP Vinalines Logistics Việt nam sẽ nỗ lực hoàn thành các kế hoạch: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt khoảng 3.508 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế khoảng 22 tỷ đồng;

Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề:

  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch 2018;
  • Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2017; Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển 2018;
  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch 2018;
  • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
  • Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018;
  • Tờ trình về việc thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán 2018;
  • Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ;
  • Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  • Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Về việc chia cổ tức, công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam thực hiện chia cổ tức năm 2017 là 7%. Phương án chia cổ tức này, công ty xét trên hiệu quả hoạt động và cân bằng các lợi ích (cổ đông, người lao động, công ty Vinalines Logistics Việt nam và xã hội), để tạo nên sự phát triển hài hòa và vững mạnh của các bên.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Một số hình ảnh trong Đại hội:

Ông Mai Lê Lợi – Tổng giám đốc công ty

Cổ đông phát biểu tham gia đóng góp ý kiến Đại hội đồng cổ đông 
Cổ đông phát biểu tham gia đóng góp ý kiến Đại hội đồng cổ đông 
Cổ đông phát biểu tham gia đóng góp ý kiến

– Marketing Dept –