Hội nghị người lao động 2018

Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Chủ trì Hội nghị Ông Mai Lê Lợi – Tổng Giám đốc Công ty và bà Vũ Thị Phượng – Chủ tịch Công đoàn Công ty. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Cảnh Tĩnh – Quyền TGĐ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HHVN và một số đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, cùng với sự có mặt của 61 đại biểu tiêu biểu xuất sắc về dự Hội nghị

Hội nghị đã thông qua một số nội dung chính sau:

  1. Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị Quyết Hội nghị người lao động 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
  2. Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
  3. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 74% so với năm 2016, đạt 109% so với kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 118% so với năm 2016, đạt 117% so với kế hoạch 2017.
  4. Quyết định khen thưởng đã có thành tích, đóng góp trong hoạt động SXKD cho 05 tập thể và 62 cá nhân

Đặc biệt tại Hội nghị người lao động 2018, Vinalines Logistics vinh dự nhận cờ của thủ tướng Chính phủ  tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

Hội nghị người lao động

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh – Quyền TGĐ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HHVN đồng biểu dương những thành tích mà tập thể CBCNV Công ty đã đạt được trong năm 2017, ghi nhận những nỗ lực trong mọi lĩnh vực như công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh công tác quản trị góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động. Tuy vậy, các đồng chí cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi Ban điều hành Công ty và tập thể CBCNV phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác quản lý nhằm tăng năng suất, ổn định chất lượng; xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong hệ thống, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiêp nhằm mang đến môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định thu nhập và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Hội nghị người lao động
Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh – Quyền TGĐ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị người lao động

 

Hội nghị người lao động
Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HHVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị người lao động
            Phát biểu tại hội nghị ông Mai Lê Lợi – Tổng Giám đốc Công ty đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. Công ty sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo vào chương trình công tác, với quyết tâm cao nhất để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018.
Hội nghị người lao động
Ông Mai Lê Lợi – Tổng Giám đốc Công ty
Hội nghị người lao động
Bà Vũ Thị Phượng – Chủ tịch Công đoàn Công ty

Hội nghị người lao động

Hội nghị người lao động

Hội nghị người lao động

– Marketing Dept –