Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Kính gửi quý Cổ đông!

Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018.

Đề nghị xem trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

BC tinh hinh quan tri 6 thang dau nam 2018