Hướng dẫn hồ sơ kiểm dịch tôm hùm nhập khẩu

Hướng dẫn hồ sơ kiểm dịch tôm hùm nhập khẩu như sau:

Khi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng này, ngoài thủ tục hải quan, DN phải thực hiện thủ tục kiểm dịch với cơ quan Thú y, nếu đạt chất lượng mới được nhập khẩu.

Có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu tôm hùm nhưng đang gặp một số lúng túng, chưa rõ “Hồ sơ đăng ký kiểm dịch” đầy đủ gồm những gì?

 Hướng dẫn hồ sơ kiểm dịch tôm hùm nhập khẩu
Hướng dẫn hồ sơ kiểm dịch tôm hùm nhập khẩu

 Hướng dẫn hồ sơ kiểm dịch tôm hùm nhập khẩu gồm có:

1.Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản;

2.Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp);

3.Doanh nghiệp chỉ phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc sau khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

4.Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch (Health Certificate/Sanitary Certificate) của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu (theo yêu cầu).

Riêng đối với động vật thủy sản (theo quy định tại điểm a, mục 1 của Phụ lục 1) Hướng dẫn hồ sơ kiểm dịch tôm hùm nhập khẩu khi nhập khẩu vào Việt Nam phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan Thú y quốc gia nước xuất khẩu cấp, xác nhận: Động vật thủy sản khỏe mạnh, có nguồn gốc từ cơ sở nuôi hoặc vùng nuôi hoặc quốc gia an toàn dịch bệnh hoặc đã được kiểm tra không có các bệnh trong Danh mục các bệnh thủy sản của OIE đối với loài động vật thủy sản đó.

Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nuôi trồng thuỷ sản đối với giống thủy sản không có tên trong Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản thuộc những loài có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.

Giấy chứng nhận vệ sinh thú y nơi nuôi cách ly kiểm dịch đối với thủy sản giống (nếu có); các tài liệu khác liên quan đến lô hàng nhập khẩu (theo yêu cầu của Cục Thú y đối với từng đối tượng cụ thể)…

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
Mrs. Mai: 0904.028.789 – nttmai@vinalineslogistics.com.vn