báo cáo tài chính Quý IV-2017

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý IV-2017.

Đề nghị xem trong file đính kèm.

BC tai chinh quy 4-2017 sua doi

Giai trinh sua doi BC tai chinh quy 4-201717

 

Trân trọng!