Báo cáo tài chính quý III 2017 Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Kính gửi Quý cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt nam xin gửi báo cáo tài chính quý III/2017. Đề nghị xem trong file đính kèm
Trân trọng cảm ơn!