Kết quả Giao dịch cổ phiếu nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Đề nghị xem trong file đính kèm
Trân trọng!

Tải về