Vanderlande đầu tư vào công nghệ Robot thông minh

Vanderlande tuyên bố sẽ huy động vốn từ các cổ đông để phát triển công ty Robotic Smart, có trụ sở tại Best gần Eindhoven, Hà Lan. Việc đầu tư sẽ tập trung vào phát triển công nghệ robot cho ngành logistics thông qua chương trình nghiên cứu và phát triển chung (R & D) và cam kết thông qua nguyên tắc đồng sở hữu.

Chi tiết xem tại: http://ddvt.vn/topic/1671/vanderlande-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0-v%C3%A0o-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-robot-th%C3%B4ng-minh