TT 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

TT 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016  áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Bấm vào đây để xem

TT 25_2016_TT_BNNPTNT