Quyết định 908/QĐ-BTC ngày 29/4/2016

Về việc Hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan

Bấm vào đây để tải về

QĐ 908_QD-BTC_310701

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *