Thủ tục nhập khẩu trái cherry vào Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu trái cherry vào Việt Nam: Căn cứ Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN, ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì toàn bộ các mặt hàng là hoặc có nguồn gốc thực vật còn sống (Cây và các bộ phận của cây còn sống được sử dụng làm giống hoặc sử dụng cho các mục đích khác) thuộc các chương từ 6 đến chương 12 đều thuộc diện phải kiểm dịch thực vật. Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC và Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC thì:

Thủ tục nhập khẩu trái cherry vào Việt Nam
Thủ tục nhập khẩu trái cherry vào Việt Nam

Trái cây tươi các loại được phân vào Chương 8 “Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa”.
Căn cứ Điểm 1, Điều 1 Quyết định số 34/2007/QĐ-BNN, ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam thì “quả tươi” là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
Như vậy, theo quy định trên, Thủ tục nhập khẩu trái cherry vào Việt Nam, bạn phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.
Thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu được quy định tại Quyết định số 48/2007/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thủ tục nhập khẩu trái cherry vào Việt Nam như sau:

 1. Xin giấy phép nhập khẩu tại Cục bảo vệ thực vât. Xin theo hợp đồng & phải có cảng đích nhất định.
 2. Cục bảo vệ thực vật cấp giấy & sẽ báo về chi cục kiểm dịch thực vật tại cảng đích.
 3. Hàng về phải làm đơn xin kiểm dịch tai Chi cục kiểm dịch kiểm soát chi cục hải quan. Đưa giấy đăng ký kiểm dịch vào bộ hồ sơ Hải quan làm thủ tục mở tờ khai.
 4. Xin hải quan lấy mấu để đưa cho người bên Chi cục kiểm dịch.
 5. Có giấy xác nhận kiểm dịch của chi cục kiểm dịch thì đưa vào Hải quan để thông quan hàng.Mọi thông tin chi tiết về Lưu ý khi thuê kho bãi vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
  Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Mai: 0904.028.789 – nttmai@vinalineslogistics.com.vn