Thông tin Công ty ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin công bố tới quý Cổ đông thông tin Công ty ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018. Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!