Thủ tục nhập khẩu hệ thống báo cháy tự động

Thủ tục nhập khẩu hệ thống báo cháy tự động đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu hệ thống báo cháy tự động
Thủ tục nhập khẩu hệ thống báo cháy tự động

1/ Căn cứ pháp lý – Thủ tục nhập khẩu hệ thống báo cháy tự động

Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì việc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy không yêu cầu phải có giấy phép hay điều kiện nhập khẩu. Tuy nhiên, những mặt hàng này thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an theo Thông tư số 14/TT-BCA ngày 20/3/2012 khi nhập khẩu cần phải kiểm định chất lượng theo quy định.

2/ Hồ sơ – Thủ tục nhập khẩu hệ thống báo cháy tự động

 • Thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

b) Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.

c) Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

d) Giấy chứng nhận kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có) theo quy định của pháp luật: 01 bản chính. Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định nộp bản chụp hoặc không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp.

đ) Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật.

e) Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hàng hoá thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu (đối với trường hợp xuất khẩu uỷ thác): nộp 01 bản chụp;

3/ Cơ quan và trình tự thực hiện – Thủ tục nhập khẩu hệ thống báo cháy tự động

 • Doanh nghiệp khai báo và Cơ quan Hải quan tiếp nhận kiểm tra quyết định thông quan theo quy định .
 • Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan.

4/ Thuế – Thủ tục nhập khẩu hệ thống báo cháy tự động

 • Thuế XNK theo biểu thuế XNK hiện hành.
 • Thuế VAT theo Luật Thuế.

5/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 • Theo thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.
 • Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
  Mr Việt : 0943.064.205