Thủ tục nhập khẩu rượu Cảng Hoàng Diệu

Thủ tục nhập khẩu rượu nhanh gọn đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí.Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu rượu
Thủ tục nhập khẩu rượu

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu

Thứ nhất để chuẩn bị thủ tục nhập khẩu  rượu bạn phải có giấy phép kinh doanh rượu do Bộ Công Thương hoặc Sở công thương cấp. Hồ sơ xin giấy này gồm;

  • Công văn đề nghị nhập khẩu và kinh doanh rượu nhập khẩu
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Giấy chứng nhận đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu
  • Phương án kinh doanh nhập khẩu rượu và tổ chức tiêu thụ rượu nhập khẩu của doanh nghiệp

Thứ hai Thủ tục nhập khẩu rượu cần  phải làm Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho mặt hàng rượu mà bạn định nhập tại Cục VSATTP.

Sau đó bạn phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước tại Viện KNVSATTP quốc gia. (Căn cứ vào điểm 10 điều 1 Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 5/3/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS thì mặt hàng đồ uống, rượu và giấm thuộc diện phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định).Đến hải quan làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Thuế nhập khẩu rượu – Thủ tục nhập khẩu rượu

Theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 01/01/2010, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với rượu vodka là 55%.
Theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC, ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 01/01/01/2011 (thay thế Thông tư số 216/2009/TT-BTC, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với rượu vodka là 51%.
Biểu thuế hàng hóa trên website Hải quan là Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được cập nhật theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.
Về thuế TTĐB: theo Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/ 2008, và các văn bản hướng dẫn Luật Thuế TTĐB rượu từ 20 độ trở lên:
– Thuế suất 45% (áp dụng Từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2012)
– Thuế suất 50% (áp dụng từ ngày 01/01/2013)

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:

Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com