Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng Cảng Tân Vũ

Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng nhanh gọn đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí.Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng
Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng

Căn cứ pháp lý – Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng

Thông tư sô 11/2009/TT-BXD quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng
Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (thủ tục hải quan điện tử).
Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan
Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính

Điều kiện nhập khẩu kính xây dựng – Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng

Hiện nay mặt hàng kính xây dựng khi nhập khẩu không cần phải xin giấy phép nhưng là một mặt hàng theo quy định khi nhập khẩu bắt buộc thực hiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn quốc gia hay còn gọi là chứng nhận hợp quy
Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng

Hồ sơ chứng nhận hợp quy kính xây dựng – Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng
Mẫu đề nghị được chứng nhận hợp quy
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy thành lập doanh nghiệp
Bản kết quả thử nghiệm của sản phẩm được cấp bởi các đơn vị có thẩm quyền
Các tài liệu, thông số kỹ thuật của sản phẩm
Các tài liệu có liên quan khác

Hồ sơ thủ tục hải quan – Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán
Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp nhất định.
Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác
Giấy phép nhập khẩu
Tờ khai trị giá
Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (chỉ trong 1 số trường hợp nhất định).

Thuế mặt hàng kính xây dựng – Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng

Để tính thuế nhập khẩu mặt hàng kính xây dựng thì cần phải xăn cứ mã số HS và phải xác định được mặt hàng kính nằm trong nhóm nào rồi từ đó xác định tính thuế.

Chúng ta có thể tham khảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC như sau:
Nhóm 70.04: “Kính kéo và kính thổi, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.”;
Nhóm 70.05: “Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.”
Nhóm 70.06: “Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04 hoặc 70.05, đã uốn cong, gia công cạnh, khắc, khoan, tráng hoặc gia công cách khác, nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác.”
Nhóm 70.07: “Kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh nhiều lớp.”
Nhóm 7008.00.00: “Kính dùng làm tường ngăn nhiều lớp.”
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com