Thủ tục nhập khẩu máy lọc nước

Thủ tục nhập khẩu máy lọc nước đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu máy lọc nước
Thủ tục nhập khẩu máy lọc nước

Nhập khẩu máy lọc nước không cần xin giấy phép nhập khẩu.

Nhập khẩu máy lọc nước thông thường, không có khả năng đun nóng chỉ cần thực hiện các thủ tục hải quan thông thường.

Tuy nhiên đối với máy lọc nước có khả năng đun nóng, để được nhập khẩu vào Việt Nam cần phải thực hiện một số các thủ tục bắt buộc khác.

Thủ tục nhập khẩu máy lọc nước:

1/ Chứng nhận hợp quy – Thủ tục nhập khẩu máy lọc nước

Khách hàng cần cung cấp  các tài liệu

sau:
–  Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh;
–  Tài liệu kĩ thuật của sản phẩm.

2/ Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu – Thủ tục nhập khẩu máy lọc nước

Khách hàng cần cung cấp cho BSSVN các tài liệu sau:
–  Hợp đồng, danh mục hàng hóa;
–  Vận đơn;
–  Hóa đơn;
–  Ảnh và bản mô tả hàng hóa.

3/ Thủ tục hải quan thông thường – Thủ tục nhập khẩu máy lọc nước

Căn cứ pháp lí – Thủ tục nhập khẩu máy lọc nước

– Quyết định 1171/QĐ-BKHCN về việc công bố

danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kĩ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách

nhiệm quản lí của bộ Khoa học công nghệ.

– Thông tư 27/2012 TT-BKHCN Quy định

việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lí của bộ Khoa học công nghệ.

Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu máy lọc nước xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn