Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông  thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Đề nghị xem trong file đính kèm.

(Cong bo Thong bao chot DS tham du Dai hoi dong co dong)

Trân trọng!