Thủ tục nhập khẩu keo dán giầy

Thủ tục nhập khẩu keo dán giầy đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu keo dán giầy
Thủ tục nhập khẩu keo dán giầy

Căn cứ pháp lý Thủ tục nhập khẩu keo dán giầy:

Mặt hàng Keo dán giầy không thuộc danh mục các mặt hàng cấm NK hoặc NK có điều kiện nên Công ty có thể tiến hành NK như hàng hoá thương mại thông thường.

Thủ tục nhập khẩu keo dán giầy: thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu .

– Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015  của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

– Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

– Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng:

+ Keo dán giầy như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS nhóm 3505 hoặc 3506 tuỳ theo thành phần, cấu tạo của loại keo NK mà có mã số HS chi tiết phù hợp.

Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu keo dán giầy xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn