Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa tái sinh

Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa tái sinh đơn giản nhanh gọn, đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa tái sinh
Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa tái sinh

1. Căn cứ pháp lý –  Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa tái sinh

Căn cứ Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì mặt hàng “Phế liệu, phế thải và mẩu vụn, của plastic’’, Mã HS: 39159000 thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

– Công ty có thể tham khảo khoản 6 và 7 chú giải chung của Phần VII-chương 39 để xác định nhựa nguyên sinh hay phế liệu để áp dụng khai báo về chính sách và thuế phù hợp:

“…6. Trong nhóm 39.01 đến 39.14, thuật ngữ “dạng nguyên sinh” chỉ áp dụng những dạng:

(a) Dạng lỏng và bột nhão kể cả dạng phân tán (dạng nhũ tương, huyền phù) và dạng dung dịch

(b) Các loại khối với hình dạng không đều, cục, bột (kể cả bột đúc khuôn, hạt, mảnh và các dạng khối tương tự).

7. Nhóm 39.15 không áp dụng đối với các loại phế thải, phế liệu và mảnh vụn của 1 loại vật liệu dẻo nhiệt đơn đã được chuyển sang dạng nguyên sinh (các nhop1m từ 39.01 đến 39.14)”

-Việc phân loại phải căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu.

2. Mã HS – Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa tái sinh 

Mã HS mặt hàng sản phẩm nhựa tái chế xuất khẩu công ty tham khảo Phụ lục I-Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 Chính phủ. Trường hợp mặt hàng không thuộc Danh mục hàng hoá chịu thuế xuất khẩu theo Phụ lục I, công ty tham khảo HS theo Phụ lục II-Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để khai báo mã HS hàng xuất khẩu cho phù hợp.Hồ sơ hải quan theo quy định tại điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính.

3.Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa tái sinh xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn