Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông CTy CP Vinalines Logistics năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý cổ đông Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Đề nghị xem trong file đính kèm.

Thu moi hop

Trân trọng cảm ơn!