Thủ tục nhập khẩu ghế massage

Thủ tục nhập khẩu ghế massage đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu ghế massage
Thủ tục nhập khẩu ghế massage

* Về mã số HS – Thủ tục nhập khẩu ghế massage

Đối với các mặt hàng là dụng cụ xoa bóp (cho bụng, bàn chân, cẳng chân, lưng, cánh tay, bàn tay, mặt, v.v…) thường làm công việc chà xát, rung, v.v…, bạn đọc có thể tham khảo mã số HS tại nhóm 90.19 “Thiết bị trị liệu cơ học; máy xoa bóp; máy thử nghiệm trạng thái tâm lý; máy trị liệu bằng ôzôn, bằng oxy, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác” của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa.

* Về thuế – Thủ tục nhập khẩu ghế massage

Khi nhập khẩu ghế massage công ty bạn phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và lệ phí làm thủ tục hải quan
– Theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế nhập khẩu đối với các loại máy thuộc nhóm 90.19 là 0%.
– Thuế giá trị gia tăng: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng”; Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách đơn giản các thủ tục hành chính về thuế”; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.
– Lệ phí hải quan:theo quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan”.

* Về hồ sơ – Thủ tục nhập khẩu ghế massage

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trong đó, hồ sơ hải quan thực hiện theo khoản 2 Điều 16.
Ngoài ra, thiết bị massage và chăm sóc cơ thể khác (nhóm 90.19) thuộc Phụ lục 2 “Danh mục các sản phẩm điện, điện tử phải đảm bảo giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại ban hành kèm theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10/08/2011 của Bộ Công thương “Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử”. Do đó, đề nghị bạn đọc liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được giải đáp cụ thể về điều kiện bổ sung khi nhập khẩu các mặt hàng này.