Kiểm tra chất lượng ATTP

Kiểm tra chất lượng ATTP: Lô hàng Mứt trái cây đã chế biến xay nhiễn,quy cách 1L/chai, xuất xứ Korea sẽ nhập khẩu 15/1/2018. Theo TT 4755/QĐ-BCT VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA VIỆC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG ( hiệu lực 1/1/2018) thì mặt hàng mứt nêu trên không thuộc Danh Mục này. Vậy mặt hàng này có cần phải đăng ký kiểm tra ATTP mới được thông quan nữa không?

1.Về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: Kiểm tra chất lượng ATTP

-Căn cứ Điều 3 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định:

Điều 3. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.”

Về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, quy định: “Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng thuộc phạm vi quản lý.”

Theo quy định trên, các mặt hàng thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (rong biển, mì ăn liền, bánh kẹo, …) phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được quy định cụ thể tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ.

-Căn cứ Điều 4 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ, thì Bộ Y tế là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố Hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm các sản phẩm đã nêu định nhập khẩu.

2./ Về Kiểm tra chất lượng nhà nước hàng nhập khẩu: Kiểm tra chất lượng ATTP

Căn cứ PHỤ LỤC 1-DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA VIỆC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG ban hành kèm theo Quyết định số: 4755/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thì hàng hoá Công nghiệp thực phẩm thực hiện Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Phạm vi điều chỉnh Thông tư số 28/2013/TT-BCT là rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo và bao bì chứa đựng các sản phẩm trên (sau đây gọi chung là các sản phẩm thực phẩm)

Căn cứ vào nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc,  quí khách hàng liên hệ trực tiếp với Vinalines Logistics để được tư vấn Thủ tục Kiểm tra chất lượng ATTP

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48     Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:

Ms. Hà   : 0983.740.379 –  dvha@vinalineslogistics.com.vn
Ms. Nhàn   : 0911 030 666 –  vttnhan@vinalineslogistics.com.vn

Kiểm tra chất lượng ATTP