Thủ tục nhập khẩu đường cát

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Để thực hiện thủ tục nhập khẩu đường cát chúng ta cần thực hiện như sau:

Thủ tục nhập khẩu đường cát
Thủ tục nhập khẩu đường cát

Thủ tục nhập khẩu đường cát theo quy định quản lý chuyên ngành

Hạn ngạch thuế quan thủ tục nhập khẩu đường cát

 • Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” thì mặt hàng đường (nhóm 25.01) là mặt hàng nhập khẩu theo hạn ngạch.
 • Doanh nghiệp có thể tham khảo mức thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng này tại Danh mục hàng hóa và thuế suất nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan ban hành kèm theo Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính.
 • Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công thương để có thông tin hạn ngạch thuế quan đường ăn nhập khẩu.

Kiểm tra chất lượng đường nhập khẩu – Thủ tục nhập khẩu đường cát

 • Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng đường nhập khẩu
 • Theo đó, các loại đường nhập khẩu thuộc nhóm 2501 theo biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành phải đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng đường nhập khẩu.
 • Tất cả các lô hàng đường nhập khẩu về đến hải quan đều được kiểm tra, đánh giá về chất lượng. Khi nào cơ quan kiểm tra có “Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng đường nhập khẩu” xác nhận lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng đường và cơ quan hải quan thông quan trên tờ khai hàng hóa thì doanh nghiệp mới được phép đưa đường vào sản xuất hoặc lưu thông trên thị trường.

Kiểm tra an toàn thực phẩm- Thủ tục nhập khẩu đường cát

 • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm:
 • Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này…”
 • Tại Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP nêu trên quy định: Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình ….. nhập khẩu, kinh doanh đối với ….. đường; ….” Là một trong những trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

  Điện thoại: 0365 022 066 (Mr Log Vinalines) – 0983 740 379 (Mrs Hà) – 0943 201 313 (Mrs Hiền)

  Email: dvha@vinalineslogistics.com.vn

  info@vnll.vn

  hoặc chuyển vào hòm thư support chính của Vinalines Logistics Việt Nam info@vnll.vn hoặc thông qua phần chat trực tuyến để được support nhanh hơn