Thủ tục xuất khẩu cao lanh

Thủ tục xuất khẩu cao lanh đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục xuất khẩu cao lanh
Thủ tục xuất khẩu cao lanh

1.    Về chính sách mặt hàng – Thủ tục xuất khẩu cao lanh
Căn cứ theo Danh mục, tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng ban hành kèm Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thì mặt hàng cao lanh khi xuất khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu quy định trong Thông tư như sau:
–    “Al2O3 ≥ 28%; Fe2O3 ≤ 3%
–    Kích thước cỡ hạt ≤ 1 mm”
2.    Về hồ sơ hải quan – Thủ tục xuất khẩu cao lanh
Đối với hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đề nghị bạn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (khi thực hiện thủ tục hải quan truyền thống); quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử); Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng.
3.    Đối với khoáng sản xuất khẩu hiện nay – Thủ tục xuất khẩu cao lanh
–     Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư số 04/2012/TT-BXD thì: “Thông tư này hướng dẫn các hoạt động liên quan đến việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (sau đây gọi chung là khoáng sản làm vật liệu xây dựng)”.
–     Căn cứ quy định tại Điều 1 và điều 2 Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản thì:
“2. Khoáng sản xuất khẩu bao gồm: khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại, khoáng sản làm khoáng chất công nghiệp.
Than, dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên, condensate, băng cháy, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, hợp kim, kim loại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.”
Vì vậy, khi thực hiện thủ tục khoáng sản xuất khẩu, đề nghị Công ty căn cứ các quy định dẫn trên để thực hiện.