Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
 Trân trọng cảm ơn!