Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng: Máy mọc thiết bị đã qua sử dụng được quy định phải có tuổi không quá 10 năm, không thuộc danh mục hàng hóa phế thải của nước ngoài và tuân thủ theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng
Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Thủ tục thực hiện nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng được quy định theo điều 7, 8, 9 trong quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành 19/04/2019.
Bước 1: Nộp hồ sơ

Chuẩn bị hồ sơ

Bên cạnh các hồ sơ được quy đinh về hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp cần bổ sung thêm các hồ sơ sau:
1 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp.

Trong Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu theo sự ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu;
1 Bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc.

Lưu ý: Giấy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt;
Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 11 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc.

Sau khi chuẩn bị đủ bộ hồ sơ theo yêu cầu, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ và tài liệu quy định về Cơ quan hải quan, nơi đăng ký tờ khai hải quan;
Bước 2: Chờ phản hồi từ Cơ quan hải quan

Cơ quan hải quan chỉ làm thủ tục thông quan theo quy định khi hồ sơ nhập khẩu và tài liệu quy định đầy đủ và hợp lệ.

Trường hợp phải có chứng thư giám định theo quy định thì trong chứng thư giám định phải có kết luận máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 6 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.
Bước 3. Đưa hàng về bảo quản:

Trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng mà tại thời điểm nộp hồ sơ nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều này doanh nghiệp không có giấy xác nhận của nhà sản xuất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và chưa cung cấp được chứng thư giám định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, doanh nghiệp được đưa hàng hóa về bảo quản theo quy định của pháp luật hải quan sau khi nộp Cơ quan hải quan văn bản đăng ký dịch vụ giám định máy móc, thiết bị có xác nhận của một tổ chức giám định được chỉ định theo quy định tại Quyết định này;

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đưa máy móc, thiết bị về bảo quản, doanh nghiệp phải nộp Cơ quan hải quan chứng thư giám định. Cơ quan hải quan chỉ làm thủ tục thông quan theo quy định khi hồ sơ nhập khẩu và tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này đầy đủ, hợp lệ và chứng thư giám định ghi kết luận máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 6 Quyết định này.

Trường hợp kết quả giám định máy móc, thiết bị không đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 6 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg, doanh nghiệp bị xử lý theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Mọi thông tin chi tiết Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng  xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn

Mr Việt: 0943.064.205 – quocvietvnll1602@gmail.com