Thông báo chi trả cổ tức 2016

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

(Đề nghị xem trong file đính kèm)

Trân trọng thông báo!

Thong bao chi tra co tuc 2016