Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 11

Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11.

Đề nghị xem trong file đính kèm.

DKKD LAN 11