Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016

Về việc cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử đthực hiện các thủ tục về thuế, cấp giy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Bấm đây để tải về

QĐ 33_2016_QD-TTg_320322