Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

Kính gửi Quý cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *