Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính quý IV năm 2020.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!