Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Nghị định 122/2016/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Theo Nghị định số 122/2016, trong danh mục mặt hàng chịu thuế sẽ bao gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng nhóm mặt hàng, mặt hàng chịu thuế xuất khẩu. Với một số mặt hàng thì có những quy định riêng sau:

– Mặt hàng than gỗ rừng trồng áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% phải các đạt các tiêu chuẩn về Hàm lượng tro; hàm lượng carbon cố định (C), Nhiệt lượng và hàm lượng Lưu huỳnh theo chuẩn quy định.

– Mặt hàng đồ trang sức và các bộ phận rời của mặt hàng đồ trang sức bằng vàng đồ kỹ nghệ và các bộ phận rời của đồ kỹ nghệ bằng vàng và các sản phẩm khác bằng vàng được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 0% khi có phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do tổ chức thử nghiệm được cấp phép xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ cấp.

2. Biếu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Nghị định 122/NĐ-CP gồm quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với 97 chương theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam; mức ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng và quy định về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thực hiện cam kết WTO cho các năm 2017, 2018 và từ 2019 trở đi.

3. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng máy gia công cơ khí và hóa dầu

– Các mặt hàng máy gia công cơ khí trong nước chưa sản xuất được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0% và các mặt hàng máy giá công khác được Nghị định số 122 quy định áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo quy định tại nhóm hàng trong Biểu thuế nhập khẩu.

– Bên cạnh đó, các mặt hàng hóa dầu như Benzen, Xylen, P-xylen hay Polypropylen được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo lộ trình:

+ Từ 01/9/2016 – 31/12/2016: Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 1%.

+ Từ 01/01/2017 trở đi: Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%.

4. Thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng

Nghị định 122/2016 quy định mức thuế nhập khẩu của một số mặt hàng ô tô đã qua sử dụng như sau:

+ Xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh dưới 1.500cc và xe ô tô chở người từ 10 đến 15 chỗ ngồi áp dụng mức thuế tuyệt đối;

+ Xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh từ 1.500cc trở lên áp dụng mức thuế hỗn hợp;

+ Xe ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên và xe vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải không quá 05 tấn trừ một số loại xe được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 150%.

Nghị định 122/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/9/2016.122_2016_ND-CP_321066

Comments are closed.