Công văn về việc đồng ý cho Công ty gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCD năm 2019

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội về việc đồng ý cho Công ty gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!