Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!