Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán 2017

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông thông báo ký Hợp đồng kiểm toán năm 2017

Đề nghị xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

Ky hop dong kiem toan